| Aktuality | Spolupráca | Pomoc | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
Zaregistrujte sa    Zabudnuté heslo
Prihlasovacie meno : Heslo: :    
PRINTSHOP
ŠTANDARDNÁ TLAČ
ŠTÍTKY NÁLEPKY
SPRACOVANIE NA PLOTRI
REKLAMNÉ PRODUKTY
TLAČ + VÝSEK
VZORKY A VZORKOVNÍKY

Obaly

 


Rozmery
Šablóna obalu na dokumenty
Stiahnite si šablónu s vysvetlivkami::
Stiahnuť súbor:
Šablóna obalu A4 obojstranného 1mm  
Šablóna obalu A4 obojstranného 5mm  
Šablóna obalu A4 jednostranného 1mm  
Šablóna obalu A4 jednostranného 5mm  
POZOR!!

Šablóna slúži ako vzor na projektovanie. Pred uložením hotového projektu je potrebné šablónu odstrániť, aby sa nevytlačila spolu s výtlačkom!
Prípustné je ponechanie modrej čiary na zaznačenie oblasti projektu.
Formát výstupu
Format výtlačku - ako na šablóne - obrys červenu čiarou.
Formát projektu
Formát projektu - ako v súbore so šablónou.
Spadávka
Pozadie tlačovej predlohy a všetky objekty priliehajúce k okraju výtlačku (červena čiara v šablóne) je potrebné vyviesť na spadávku 2mm za okraj (po modrýú čiaru).
Dodatočné poznámky
Pozadie tlačovej predlohy nemôľe prečnievať mimo oblasť zaznačenú červenou čiarou. Dôleľité objekty je potrebné odsunúť od čiary rezu (červena farba) a ohybu (ľltá farba) o min. 5mm.
Tolerancia rezania a bigovania predstavuje ±2mm. Preto je tiež potrebné vyhnúť sa tvorbe viditeľnej hranice medzi návrhom prednej a zadnej časti predlohy na čiare bigovania (chrbte).

Nemeňte polohu šablóny (a teda ja projektu) na hárku!
V opačnom prípade bude predloha krivo orezaná!


Príprava na parciálne zušľachťovanie
Ako pripraviť súbor s návrhom na prevedenie parciálneho alebo reliéfneho lakovania
Pripravte dodatočnú/é (poslednú/é) stranu/y v súbore a vyznačte na nej (nich) plochy lakované jednou farbou (K 100%). Obraz pre parciálne lakovanie nemôže obsahovať odtiene sivej. Dokonca aj nevýrazné, svetlé sivé farby sa automaticky konvertujú na čiernu a budú zalakované. 

Prvky s parciálnym lakovaním musia spĺňať určité požiadavky:
  • navrhované čiary nesmú byť tenšie ako 0,4mm;
  • odstupy medzi prvkami nesmú byť menšie ako (0,5mm);
  • veľkosť textu nesmie byť menšia ako 14b;
Existuje možnosť presunu oproti tlači o 0,3mm. 


Parciálny UV lak na ponukových obaloch
  • Hrúbka laku 10-15 mikrónov
  • Je dostupná možnosť parciálneho UV lakovania po spadávku s určitými obmedzeniami, vyplývajúcimi z rozmerov plochy lakovania (pozri šablónu! - obrys plochy lakovania je nakreslený zelenou prerušovanou čiarou).


POZOR! Efekt parciálneho laku a Liquid Metalic vyzerá najkrajšie na malých prvkoch, čiarach, ktorých šírka nepresahuje 4 mm. V prípade prvkov s plochou  5x5mm a väčšou, ak sa má celý povrch pokryť súvislou vrstvou laku/metalizovanej fólie, odporúčame zvoliť podklad Laminát Soft-Touch. V prípade lesklého a matného laminátu môže v prípade týchto prvkov dôjsť k nerovnomernému pokrytiu, čo môže nepochybne ovplyvniť konečný vzhľad výrobku. 

Pozor! V prípade vysokonákladových zákaziek alebo ak lakovaná plocha danej zákazky presiahne 15% plochy výtlačku, termín spracovania zákazky sa môže predĺžiť až na 5 pracovných dní.


Názvy súborov by mali jednoznačne vyjadrovať ich určenie (maska, líc/rub)


Príprava doplnkovej farby Liquid Gold/Silver
Liquid metal - metalizovaná fólia dostupná vo farbách: Gold, Silver, Red, Green, Blue 

Doplnková farba Liquid Metal sa pripravuje rovnako, ako parciálne zušľachťovanie UV lakom. Je potrebné pripraviť dodatočnú/é stranu/y a aplikovať na ňu lakované plochy v jednej farbe (K 100%). Obraz na parciálne lakovanie nemôže obsahovať odtiene sivej. Aj najnevýznamnejšie, svetlé sivé sa automaticky konvertujú na čiernu a budú zalakované.

Upozornenie.
Neodporúča sa lakovať a používať Liquid Metal na tenšie prvky ako 0,4 mm v pozitíve a 0,6 v negatíve. Odporúčaná minimálna veľkosť písma je 10 bodov, rozostupy medzi prvkami nesmú byť menšie ako (0,5mm); Existuje možnosť presunu oproti tlači o 0,3mm. 
Neodporúčame navrhovať efekt Liquid Metal na spadávku, ani na ryhy (bigy) vzhľadom na možnosť praskania/ mrvenia sa metalizovanej fólie na okrajoch/bigoch.

LiquidMetal je farba potlače. V súvislosti s tým, vzhľadom na presnosť pasovania (0,3mm), neodstraňujte/ nevyberajte grafiku pozadia v CMYK návrhu, Strana s návrhom pozadia nesmie obsahovať zopakované prvky masky.

Pri použití Liquid Metal na väčšie prvky/ plochy s plným pokrytím sa môže objaviť efekt nejednostného pokrytia. 
 


Príprava na emBOSovanie 

Súbor na pretláčanie sa pripravuje podobne, ako súbor na parciálne lakovanie. Je potrebné pripraviť dodatočnú (poslednú) stranu súboru s rozmermi vizitky. Následne je potrebné aplikovať na ňu pretláčané plochy/prvky, v jednej farbe (K 100%)
 
V prípade zaslania osobitných súborov v zip súbore, musia ich názvy jednoznačne uvádzať ich účel (predná strana/zadná strana/maska pretláčania).  Pri objednávke pretláčaných vizitiek  s parciálnym 3D lakom (predná strana/zadná strana/maska 3D/ maska pretláčania).


Pretláčanie vyhotovujeme ako preliačené na prednej strane; Zadná strana zostáva nepretlačená - hladká.

Maximálne rozmery plochy pretláčania sú 100mm x 200mm.
Ponúkame možnosť pretláčania až po okraj.
Nie je možné presné pasovanie pretláčania a tlače. Tolerancia pasovania +/- 1mm.


Ako pripraviť súbory na embosovanie?
  • minimálna hrúbka prvku 0,8mm
  • minimálny rozostup medzi embosovanými prvkami (svetlý rozostup) 0,8mm
  • minimálna veľkosť základného fontu 16b.
Prijímame na embosovanie vektorovú a rastrovú grafiku! 
Grafika
Farebný model
Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť v modeli CMYK (netýka sa predlôh s použitím doplnkových farieb), ak predloha obsahuje rastrové obrazy (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK.
Miešanie rôznych farebných priestorov alebo farebných modelov v jednom dokumente (napr. CMYK a RGB) spôsobí chybné spracovanie farieb a nepodlieha reklamácii.


Pri definovaní vlastných farieb CMYK nemôže súčet hodnôt tónov v jednom bode prekročiť 300% (pri jednostranne poťahovaných kartónoch nemôže na nepoťahovanej strane prekročiť 200%; je potrebné vyhýbať sa najmä umiestňovaniu plôch s plným pokrytím so sýtymi farbami na tých istých miestach na rube aj líci výtlačku). Pri tlačových predlohách, kde bude tento parameter prekročený, reklamácie nebudú uznané. (Čiže nie je možné tvoriť čiernu farbu zo štyroch 100% zložiek).

Pre výtlačky zušľachťované laminovaním nesmie súčet hodnôt tónov v jednom bode prekročiť 250%.


Tam, kde je to možné, odporúčame použiť profil  ICC ISO Coated v.2_300, ktorý limituje zložky na 300% namiesto ISO Coated v.2, v ktorom môžu zložky dosahovať 330%.
Hlboká čierna
Pre získanie plnej, tmavej čiernej je potrebné aplikovať čiernu farbu vytvorenú zo zložiek 60%C 55%M 50%Y 100%K. Pri digitálnej tlači použite zložky 33%C 33%M 33%Y 100%K.
Sivá plocha s plným pokrytím
Ofsetová tlač: Odporúča sa tvorba sivých plôch s plným pokrytím s využitím všetkých zložiek CMYK. Hodnoty: C:50% M:40% Y:40% K:22%
Digitálna tlač: Ak má byť farba pozadia sivá, je potrebné ju vytvoriť zo zložky "K" bez použitia ostatných farieb"CMY"
Prechody tónov
Do prechodu tónov pridajte šum, aby sa zabránilo pruhovaniu.
Optimálne rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie pre rastrovú grafiku a fotografie je 300dpi.
Rozmiestnenie objektov
Dôležité objekty (fotografie, grafika, texty) sa nemôžu nachádzať vo vzdialenosti menej ako 3 mm od okraja formátu výtlačku a línie skladania (ryhy, lomy).

Pri otáčaní projektu o -90 stupňov je potrebné skontrolovať, či sa bitové mapy otáčajú správne.

V prípade uloženia ako CDR je potrebné predlohu zoskupiť a zmeniť fonty na krivky.
V súbore je potrebné definovať formát stránky zhodný s vyššie uvedeným formátom projektu a projekt umiestniť centrálne na stránke.
V prípade uloženia ako EPS projektu bez pozadia (bieleho) je potrebné ho ohraničiť rámikom s rozmermi zhodnými s vyššie uvedeným formátom projektu 

Z ohľadu na toleranciu rezania sa môžu vyskytnúť určité presuny tlačovej predlohy oproti okraju výtlačku. Preto neodporúčame umiestňovať okolo projektu rôzne druhy rámikov, ktorých necentrickosť môže byť na výtlačku viditeľná.

Výtlačky sa predvolene otáčajú "Head to Head".


Uloženie do súboru
Formáty súborov
Uprednostňované: PDF
Akceptované: CDR, TIFF, JPG (neodporúča sa). 
Pozor! z programu InDesign prijímame výhradne postscriptové súbory, alebo prosíme uviesť v poznámke k objednávke informáciu: "Pozor, súbor z InDesign. Prosím pripraviť PS"
PDF, EPS, PRN
Akceptované CDR, TIFF, JPG (neodporúča sa). K zakázkam s týmito súbormi pripočítavame 3,5 PLN za prípravu PDF súboru.
Pozor! Z programu InDesign prijímame výhradne postscriptové súbory, alebo prosíme uviesť v poznámkach k zákazke informáciu: „Pozor súbor z InDesign. Prosím o vyhotovenie PSa"
Poznámky
Pri uložení ako PDF je potrebné nastaviť vysoké rozlíšenie grafiky. PDF uložte vo verzii PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)
 


Ak predloha obsahuje text, pamätajte na to, že pred uložením predlohy je potrebné ho zameniť za krivky, alebo pripojiť k súboru fonty (v súboroch PDF).
Nie rasterizujte texty!!!

Ak predloha obsahuje viac ako jednu stránku, uložte všetky stránky do jedného súboru. Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s názvami rubová a lícová strana. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 Ak predloha obsahuje viac ako jednu stranu, uložte všetky strany do jedného súboru.  Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s názvami líc (awers) a rub (rewers) (napr.: projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

V prípade prípravy osobitných súborov pre zušľachťovanie je potrebné do ich názvu umiestniť informáciu, ktorej strany sa týkajú (napr.: maska_lic.pdf, maska_rub.pdf)

Ak posielate viac ako jeden súbor, zbaľte súbory do formátu ZIP.
V prípade uloženia ako TIFF, je potrebné uložiť súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov.
V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu. 
 V prípade uloženia ako TIFF uložte súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov. V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu.


Doplnkové informácie
Je potrebné upozorniť na možnosť rozdielnosti farieb v porovnaní s výtlačkami z atramentových tlačiarní a zobrazením na obrazovke, z ohľadu na rozdiely technológie tlače a prezentácie farieb.


Používaním servisu súhlasíte s: pravidlami spolupráce, politiky ochrany súkromia a cookies.

PrintNet  využíva informácie uložené pomocou súborov cookies, nevyhnutných na prevádzkovanie internetového obchodu a spracovanie štatistík.
Používanie stránky bez zmeny nastavenia vo Vašom prehliadači znamená, že sa tieto informácie budú zobrazovať vo Vašom koncovom zariadení.
Pamätajte na to, že tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.