| Aktuality | Spolupráca | Pomoc | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
Zaregistrujte sa    Zabudnuté heslo
Prihlasovacie meno : Heslo: :    
PRINTSHOP
ŠTANDARDNÁ TLAČ
ŠTÍTKY NÁLEPKY
SPRACOVANIE NA PLOTRI
REKLAMNÉ PRODUKTY
TLAČ + VÝSEK
VZORKY A VZORKOVNÍKY

Lentikulárne plagáty

 
Rozmery
Formát výstupu
Dostupné sú 3 rozmery výtlačku, špecifikované v ponuke.
Formát projektu
Rozmery návrhu sa musia zhodovať s rozmermi výtlačku (nevyžaduje sa spadávka).
Vzhľadom na usporiadanie prúžkov fólie je potrebné pripraviť návrh s príslušnou orientáciou (vodorovne alebo zvisle).


Odporúčania pre lentikulárnu tlač 
Súbor
Pre lícovú stranu je potrebné pripraviť 2 grafické súbory, ktoré sa budú meniť podľa uhla pohľadu.
Súbory je možné pripraviť v ľubovoľnom rastrovom formáte (napr. jpg, tif, psd). Všetky vektorové súbory budú v rámci prípravy zmenené na rastrové. 
Odporúčania k návrhu
Meniace sa obrazy môžu mať teoreticky ľubovoľný obsah, avšak vzhľadom na nedokonalú technológiu tlače (zväčšenie rastrového bodu, limitované rozlíšenie),  môže byť pri prezeraní jedného obrazu trošku viditeľný aj druhý. Tento efekt sa zintenzívňuje zároveň so sýtosťou farieb. Preto odporúčame vhodne zvoliť meniace sa obrazy, aby sa dosiahol čo najlepší výsledok. 

Z našich skúseností vyplýva, že najlepšie výsledky sa dosahujú vtedy, keď sa meniace sa obrazy medzi sebou príliš nelíšia farebnosťou, ak majú podobný jas a sýtosť farieb, a navyše nie sú príliš tmavé.
 

Vyhnite sa aplikovaniu tmavých prvkov tam, kde je na meniacom sa obraze svetlé pozadie - budú viac prerážať do druhého obrazu. 
Neodporúčame pripravovať návrhy s bielym pozadím, keďže sú na ňom obzvlášť viditeľné prvky z druhého záberu. Dobrým riešením je použiť spoločné pozadie pre obidva obrazy a meniť len objekty, ktoré sa na ňom objavujú. V takomto prípade, aby druhý obraz prerážal čo najmenej, je možné pripraviť ďalší, prechodný obraz, ktorý bude obsahovať samotné pozadie a spoločné prvky pre obidva zábery. 
Ak sa na obrazoch nachádzajú texty, nemali by sa prekrývať. V prípade, ak by sa obrazy vzájomne prelínali, text by mohol byť nečitateľný.  

Vzhľadom na vlastnosti lentikulárnej fólie pôsobí obraz, na ktorý sa cez ňu pozerá, ako výtlačok s veľmi nízkym rozlíšením, preto je potrebné vyhnúť sa navrhovaniu veľmi detailných prvkov, vrátane malých písmen textu < 30bodov a čiar s hrúbkou < 0,5mm. 
Grafika
Farebný model
Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť v modeli CMYK (netýka sa predlôh s použitím doplnkových farieb), ak predloha obsahuje rastrové obrazy (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK.
Miešanie rôznych farebných priestorov alebo farebných modelov v jednom dokumente (napr. CMYK a RGB) spôsobí chybné spracovanie farieb a nepodlieha reklamácii.
Hlboká čierna
Pre získanie plnej, tmavej čiernej je potrebné použiť čiernu farbu vytvorenú zo zložiek 33%C 33%M 33%Y 100%K. 
Pri tlači na materiály určené na podsvietenie použite zložky 60%C 55%M 50%Y 100%K
Prechody tónov
Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%
Optimálne rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie pre rastrovú grafiku a fotografie je 600dpi.
Rozmiestnenie objektov
Pri otáčaní projektu o -90 stupňov je potrebné skontrolovať, či sa bitové mapy otáčajú správne.

Všetky texty umiestňujte na osobitnej vrstve (hornej).

V prípade uloženia ako CDR je potrebné predlohu zoskupiť a zmeniť fonty na krivky.
V súbore je potrebné definovať formát stránky zhodný s vyššie uvedeným formátom projektu a projekt umiestniť centrálne na stránke.
V prípade uloženia ako EPS projektu bez pozadia (bieleho) je potrebné ho ohraničiť rámikom s rozmermi zhodnými s vyššie uvedeným formátom projektu .


Vzhľadom na toleranciu polohovania sa môžu vyskytnúť určité presuny tlačovej predlohy oproti okraju výtlačku. Preto neodporúčame umiestňovať okolo projektu rôzne druhy rámikov, ktorých necentrickosť môže byť na výtlačku viditeľná.

Všetky strany v súbore musia mať rovnakú orientáciu.
Výtlačky sa predvolene otáčajú „Head to Head"

Pri tomto produkte sa vyžaduje biela preddtlač. Vzhľadom na skutočnosť, že potlač pokrýva celú plochu, nie je potrebné pripravovať predtlač osobitne v súbore. 


Uloženie do súboru
Formáty súborov
Uprednostňované: PDF
Akceptované: CDR, TIFF, JPG (neodporúča sa). 
Pozor! z programu InDesign prijímame výhradne postscriptové súbory, alebo prosíme uviesť v poznámke k objednávke informáciu: "Pozor, súbor z InDesign. Prosím pripraviť PS"
TIFF, JPG, PSD (vo farbách RGB, rozlíšenie 600dpi, alebo 300dpi)
Akceptované CDR, PDF (neodporúča sa). K zákazkám s týmito súbormi pripočítame 3,5 PLN za prípravu grafického súboru.
Uwagi
V súboroch PDF,CDR: ak predloha obsahuje text, pamätajte na to, že pred uložením predlohy je potrebné ho zameniť za krivky.
Nie rasterizujte texty !!!

Ak predloha obsahuje viac ako jednu stranu, uložte všetky strany do jedného súboru.  Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s názvami líc (awers) a rub (rewers) (napr.: projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 

V prípade uloženia ako TIFF uložte súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov.Ak posielate viac ako jeden súbor, zbaľte súbory do formátu ZIP.
V prípade uloženia ako TIFF, je potrebné uložiť súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov.
V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu. 


Doplnkové informácie
Je potrebné upozorniť na možnosť rozdielnosti farieb v porovnaní s výtlačkami z atramentových tlačiarní a zobrazením na obrazovke, z ohľadu na rozdiely technológie tlače a prezentácie farieb.


Používaním servisu súhlasíte s: pravidlami spolupráce, politiky ochrany súkromia a cookies.

PrintNet  využíva informácie uložené pomocou súborov cookies, nevyhnutných na prevádzkovanie internetového obchodu a spracovanie štatistík.
Používanie stránky bez zmeny nastavenia vo Vašom prehliadači znamená, že sa tieto informácie budú zobrazovať vo Vašom koncovom zariadení.
Pamätajte na to, že tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.