| Aktuality | Spolupráca | Pomoc | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
Zaregistrujte sa    Zabudnuté heslo
Prihlasovacie meno : Heslo: :    
PRINTSHOP
ŠTANDARDNÁ TLAČ
ŠTÍTKY NÁLEPKY
SPRACOVANIE NA PLOTRI
TLAČ + VÝSEK
REKLAMNÉ PRODUKTY
VZORKY A VZORKOVNÍKY
PROTIVÍRUSOVÝ BALÍK

3D nálepky

 
Rozmery
Formát výstupu
Hotová etiketa, ktorej rozmery sú definované rezovou čiarou.
Formát projektu
Predloha (projekt) musí obsahovať jeden výtlačok etikety zväčšený o požadovanú spadávku, a osobitne rezové čiary.
Spadávka
Je to oblasť návrhu „vyčnievajúca” za čiaru rezu/bigovania. Spadávka by mala predstavovať po 2 mm na každej strane.
V prípade nepravouhlých tvarov nevypĺňajte pozadím celú plochu za rezovou čiarou, ale len spomínanú 2mm spadávku. Zvyšnú plochu ponechajte bielu.
Jednotlivá etiketa
 • etiketa môže mať ľubovoľný tvar
 • dôležité objekty sa nesmú nachádzať vo vzdialenosti menej ako 3 mm od plánovanej rezovej čiary;
 • neprojektujte rámiky, obruby a pod., v blízkosti čiary nasekávania (min. 5 mm). Z ohľadu na toleranciu nasekávania nebudú výstupy vyzerať esteticky.
Šablóna pre narezávanie
 • čiara rezu nesmie mať zaoblenia s rádiusom menším ako:
  - v prípade 3D nálepiek - 3 mm
  - v prípade etikiet na magnetickom podklade - 6 mm;
 • čiary rezu jednotlivej etikety je potrebné vytvoriť z jednej uzavretej krivky
 • čiary rezu projektovať ako vlasové čiary čiernej farby 100%;
 • z ohľadu na čas rezania je potrebné pri projektovaní:
  - tam, kde je to možné, používať priamky namiesto kriviek
  - nezvyšovať počet vrcholov nad to, čo je potrebné na vyznačenie krivky
  - čiary rezu sa nemôžu prekrývať
 • pri projektovaní čiar rezu je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa začiatok a koniec rezu nachádzal na oblúku - najlepšie je, ak vychádza uprostred priamej čiary.
 • v prípade 3d etikiet:
  - z ohľadu na fyzikálne a chemické vlastnosti živice sa uprednosťujú nálepky pravidelných tvarov - kruhy, elipsy, obdĺžniky, štvorce alebo iné mnohouholníky  pravidelných tvarov so zaoblenými rohmi
  - nepravidelné tvary, ostré rohy, dovnútra zakrivené tvary a pod. sú pracnejšie a teda zvyšujú cenu nálepky a predlžujú čas realizácie objednávky. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo zvýšiť cenu a predĺžiť lehotu realizácie!
 • čiary nasekávania je potrebné po dopasovaní s projektom uložiť do osobitného súboru, alebo na osobitnej strane toho istého súboru
POZOR!!
Rezové čiary musia mať minimálny počet vrcholov potrebný pre vytvorenie tvaru, neopodstatnené zvyšovanie počtu vrcholov krivky spôsobí spomalenie práce plotra.
V prípade, ak sa ukáže, že zložitosť krivky spôsobuje prílišné spomalenie práce plotra, zákazka bude pozastavená z ohľadu na zle pripravený súbor.


Grafika
Farebný model
Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť v modeli CMYK (netýka sa predlôh s použitím doplnkových farieb), ak predloha obsahuje rastrové obrazy (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK.
Miešanie rôznych farebných priestorov alebo farebných modelov v jednom dokumente (napr. CMYK a RGB) spôsobí chybné spracovanie farieb a nepodlieha reklamácii.


Pri definovaní vlastných farieb CMYK nemôže súčet hodnôt tónov v jednom bode prekročiť 300% (pri jednostranne poťahovaných kartónoch nemôže na nepoťahovanej strane prekročiť 200%; je potrebné vyhýbať sa najmä umiestňovaniu plôch s plným pokrytím so sýtymi farbami na tých istých miestach na rube aj líci výtlačku). Pri tlačových predlohách, kde bude tento parameter prekročený, reklamácie nebudú uznané. (Čiže nie je možné tvoriť čiernu farbu zo štyroch 100% zložiek).

Pre výtlačky zušľachťované laminovaním nesmie súčet hodnôt tónov v jednom bode prekročiť 250%.


V prípade 3D nálepiek nemôže súčet celkových hodnôt presiahnuť 200% pokrytia!

In translation: `Metalizacja oraz kolor Biały`
In translation: `Przygotowanie grafiki dla Liquid Metal oraz koloru Biały znajduje się w sekcjach poniżej.`
Hlboká čierna
Pre získanie plnej, tmavej čiernej je potrebné aplikovať čiernu farbu vytvorenú zo zložiek 33%C 33%M 33%Y 100%K.
Sivá plocha s plným pokrytím
Ak má byť farba pozadia sivá, je potrebné ju vytvoriť zo zložky "K" bez použitia ostatných farieb"CMY"
Prechody tónov
Do prechodu tónov pridajte šum, aby sa zabránilo pruhovaniu.
Optimálne rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie pre rastrovú grafiku a fotografie je 300dpi.
Rozmiestnenie objektov
Dôležité objekty (fotografie, grafika, texty) sa nemôžu nachádzať vo vzdialenosti menej ako 3 mm od okraja formátu výtlačku a línie skladania (ryhy, lomy).

V prípade uloženia ako CDR je potrebné predlohu zoskupiť a zmeniť fonty na krivky.
V súbore je potrebné definovať formát stránky zhodný s vyššie uvedeným formátom projektu a projekt umiestniť centrálne na stránke.
V prípade uloženia ako EPS projektu bez pozadia (bieleho) je potrebné ho ohraničiť rámikom s rozmermi zhodnými s vyššie uvedeným formátom projektu .


Z ohľadu na toleranciu rezania sa môžu vyskytnúť určité presuny tlačovej predlohy oproti okraju výtlačku. Preto neodporúčame umiestňovať okolo projektu rôzne druhy rámikov, ktorých necentrickosť môže byť na výtlačku viditeľná.

Výtlačky sa predvolene otáčajú „Head to Head"


Príprava doplnkovej farby Liquid Gold/Silver
Liquid metal - metalizovaná fólia dostupná vo farbách: Gold, Silver, Red, Green, Blue 

Doplnková farba Liquid Metal sa pripravuje rovnako, ako parciálne zušľachťovanie UV lakom. Je potrebné pripraviť dodatočnú/é stranu/y a aplikovať na ňu lakované plochy v jednej farbe (K 100%). Obraz na parciálne lakovanie nemôže obsahovať odtiene sivej. Aj najnevýznamnejšie, svetlé sivé sa automaticky konvertujú na čiernu a budú zalakované.

Upozornenie.
Neodporúča sa lakovať a používať Liquid Metal na tenšie prvky ako 0,4 mm v pozitíve a 0,6 v negatíve. Odporúčaná minimálna veľkosť písma je 10 bodov, rozostupy medzi prvkami nesmú byť menšie ako (0,5mm); Existuje možnosť presunu oproti tlači o 0,3mm. 
Neodporúčame navrhovať efekt Liquid Metal na spadávku, ani na ryhy (bigy) vzhľadom na možnosť praskania/ mrvenia sa metalizovanej fólie na okrajoch/bigoch.

LiquidMetal je farba potlače. V súvislosti s tým, vzhľadom na presnosť pasovania (0,3mm), neodstraňujte/ nevyberajte grafiku pozadia v CMYK návrhu, Strana s návrhom pozadia nesmie obsahovať zopakované prvky masky.

Pri použití Liquid Metal na väčšie prvky/ plochy s plným pokrytím sa môže objaviť efekt nejednostného pokrytia. 
 

Na jednej strane návrhu je možné kombinovať: Tlač s Liquid Goldom s Liquid Silverom a s parciálnym UV lakom. Vzhľadom na možnosť omylu je v tomto prípade mimoriadne dôležitý popis súborov alebo dodržanie poradia strán v súbore (vid nižšie).

Prvky Liguid Gold, Liquid Silver a parciálny lak musia mať medzi sebou minimálny odstup 0.6 mm

Pre kartóny farbené v hmote neumožňujeme Liguid Gold, Silver a parciálne lakovanie so spadávkou.

Pozor! !
V prípade použitia metalizácie na etikete prosíme o zasielanie jednotlivých súborov zbalených do ZIP formátu. Názov jednotlivého súboru musí jednoznačne definovať, čoho sa týka:  tlač/metalizácia farba 1 a/alebo metalizácia farba 2/ maska pre rezanie a náhľadový súbor - vzor s ukážkou konečného efektu. 
 
Uloženie do súboru
Formáty súborov
Plik do druku:Preferované PDF
Akceptované: {formáty}. K objednávkam s týmito súbormi pripočítame 3,5 PLN za prípravu súboru na tlač.
Súbor pre násek:  Preferované PDF
Akceptované: {formáty}. K objednávkam s týmito súbormi pripočítame 3,5 PLN za prípravu súboru na tlač.
Za účelom priloženia všetkých súborov nevyhnutných na realizáciu objednávky, je potrebné ich pred odoslaním zbaliť do jedného ZIP súboru.
Poznámky
Ak predloha obsahuje text, pamätajte na to, že pred uložením predlohy je potrebné ho zameniť na krivky, alebo priložiť k súboru fonty použité v predlohe.
 


Pri uložení ako PDF je potrebné nastaviť vysoké rozlíšenie grafiky. PDF uložte vo verzii PDF/X, PDF/X-1a, PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)
 


Postscriptový súbor je potrebné vytvoriť ako „kompozitný” (nerozseparovaný).

V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu.

POZOR!!
V tlačovom súbore neukladajte plánované rezové čiary!Doplnkové informácie
Je potrebné upozorniť na možnosť rozdielnosti farieb v porovnaní s výtlačkami z atramentových tlačiarní a zobrazením na obrazovke, z ohľadu na rozdiely technológie tlače a prezentácie farieb.


Používaním servisu súhlasíte s: pravidlami spolupráce, politiky ochrany súkromia a cookies.

PrintNet  využíva informácie uložené pomocou súborov cookies, nevyhnutných na prevádzkovanie internetového obchodu a spracovanie štatistík.
Používanie stránky bez zmeny nastavenia vo Vašom prehliadači znamená, že sa tieto informácie budú zobrazovať vo Vašom koncovom zariadení.
Pamätajte na to, že tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.