| Aktuality | Spolupráca | Pomoc | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
Zaregistrujte sa    Zabudnuté heslo
Prihlasovacie meno : Heslo: :    
PRINTSHOP
ŠTANDARDNÁ TLAČ
ŠTÍTKY NÁLEPKY
SPRACOVANIE NA PLOTRI
TLAČ + VÝSEK
REKLAMNÉ PRODUKTY
VZORKY A VZORKOVNÍKY

Displeje

 
Rozmery
Formát výstupu
Maximálne rozmery jednotlivého rozvinutia tvaru nemôžu presiahnuť;
- osobný odber – 1790 mm x 1190 mm,
- doručenie kuriérom – 1700 mm x 1100 mm
Formát projektu
Návrh musí obsahovať tlačový súbor (z pasovacími značkami) a súbor s čiarami rezu a ryhovania, ktorý musí obsahovať pasovacie značky umiestnené rovnako ako v tlačovej predlohe (umožňujúce dopasovanie oboch súborov). Maximálny formát návrhu predstavuje 1790 mm x 1190 mm. Všetky prvky výseku je potrebné  rozmiestniť v jednom súbore tak, aby zaberali čo najmenej miesta. Ak sa všetky prvky výseku nezmestia na jeden hárok, všetky prvky, ktoré sa nezmestia, je potrebné rozmiestniť v osobitnom súbore. 
Na poslednej stránke naprojektujte čiaru rezu/frézovania podľa pokynov uvedených nižšie.

Spadávka
Pozadie predlohy a všetky objekty, ktoré priliehajú k okraju výtlačku, je potrebné vyviesť na spadávku za okraj výtlačku. Pri tejto predlohe predstavuje spadávka 5 mm na každej strane. 


Čiary rezu a náseku
Čiary rezu a kontúry jednotlivých otvorov vyznačujte vlasovou čiarou červenej farby (100%M + 100%Y), čiary náseku projektujte ako hnedé vlasové čiary  (60%M+60%Y+40%B) 

Rezanie a/alebo násek sa podľa obrábaného materiálu zhotovuje s použitím dvoch technológií: nožom alebo frézou. Preto je potrebné pre zvolený materiál pri projektovaní čiar rezu dodržiavať nasledovné pokyny:
MateriálTechnológia rezaniaMinimálny rádius zaoblenia (R) mmVnútorné vrcholyVonkajšie vrcholy
PCV 2-3mm nôž6 povolenépovolené
Kappa 5mm nôž10 povolenépovolené
Kappa 10mm nôž15 povolenépovolené
Tusand 10mm nôž15 povolenépovolené
Ostatné materiályfrez 4 nepovolenépovolené
Pozor: projektovanie čiary rezu, ktoré nie je v súlade s vyššie uvedenými pokynmi, môže spôsobiť potrhanie hrany.

Vzhľadom na čas rezania je potrebné pri projektovaní:
- tam, kde je to možné, používať priamky namiesto kriviek
- nezvyšovať počet vrcholov nad počet potrebný pre vyznačenie krivky
- snažiť sa spájať čiary tak, aby v návrhu bolo niekoľko dlhých, spojených čiar, namiesto viacerých krátkych,
- čiary rezu sa nemôžu prekrývať,
- čiary rezu musia byť uzavretými čiarami.


Pozor! !
V prípade, ak sa vzhľadom na zložitosť tvaru alebo neoptimálne vyhotovenie súboru ukáže, že sa čas práce plotra významne predĺži,  D&D si vyhradzuje právo zmeniť cenu, o čom bude objednávajúci upovedomený pred zahájením vyhotovenia zákazky. 


Grafika
Farebný model
Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť v modeli CMYK (netýka sa predlôh s použitím doplnkových farieb), ak predloha obsahuje rastrové obrazy (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK.
Miešanie rôznych farebných priestorov alebo farebných modelov v jednom dokumente (napr. CMYK a RGB) spôsobí chybné spracovanie farieb a nepodlieha reklamácii.
Hlboká čierna
Pre získanie plnej, tmavej čiernej je potrebné použiť čiernu farbu vytvorenú zo zložiek 33%C 33%M 33%Y 100%K. 
Pri tlači na materiály určené na podsvietenie použite zložky 60%C 55%M 50%Y 100%K
Prechody tónov
Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%

Pre bielu farbu neaplikujte prechody tónov.
Optimálne rozlíšenie
150 – 300 dpi
Nezvyšujte rozlíšenie umelo pomocou resamplingu.


Uloženie do súboru
Formáty súborov
Akceptované  *.CDR do verzie X4 vrátane (vzhľadom na chyby pri exporte vyššie verzie nie sú povolené)
Pamätajte na zámenu všetkých textov na krivky.

* PDF vo formáte PDF/X1-a, a v prípade programu, ktorý nedáva možnosť exportovať do tohto formátu - PDF 1.3 (zhoda s ACROBAT 4.0)
Pamätajte na zámenu všetkých textov na krivky alebo umiestnite fonty do súboru. 

*. TIF sploštený a bez dodatočných Alfa kanálov. Jediná akceptovaná a odporúčaná vnútorná kompresia je LZW.

*. JPG 
Poznámky
Pri dodaní predlohy v CDR formáte je potrebné:
- zmeniť všetky fonty za krivky
- v prípade zložitých návrhov, obsahujúcich veľa vrstiev, prelínajúcu sa grafiku, tiene, priesvitné miesta a pod., je potrebné ich podľa možnosti sploštiť do jedného obrazu pozadia, pričom vo vektorovej podobe ponechať jedine texty, logá, čiary a iné dôležité prvky návrhu.
- pripojiť náhľad súboru v jpg formáte veľkosti 200-300kB, ktorý nám umožní jednoznačne overiť správnosť dodaného podkladu.


Ak predloha obsahuje viac ako jednu stranu, uložte všetky strany do jedného súboru. Ak vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte osobitné súbory s príslušnými názvami. (napr.: projekt_awers.tiff, projekt_awers_bialy.tiff, projekt_rewers.tiff, projekt_rewers_bialy.tiff


Používaním servisu súhlasíte s: pravidlami spolupráce, politiky ochrany súkromia a cookies.

PrintNet  využíva informácie uložené pomocou súborov cookies, nevyhnutných na prevádzkovanie internetového obchodu a spracovanie štatistík.
Používanie stránky bez zmeny nastavenia vo Vašom prehliadači znamená, že sa tieto informácie budú zobrazovať vo Vašom koncovom zariadení.
Pamätajte na to, že tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.