| Aktuality | Spolupráca | Pomoc | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
Zaregistrujte sa    Zabudnuté heslo
Prihlasovacie meno : Heslo: :    
PRINTSHOP
ŠTANDARDNÁ TLAČ
ŠTÍTKY NÁLEPKY
SPRACOVANIE NA PLOTRI
REKLAMNÉ PRODUKTY
TLAČ + VÝSEK
VZORKY A VZORKOVNÍKY

Adhézna fólia UV

 


Rozmery
Formát výstupu
Rozmery výtlačku môžu byť ľubovoľné (aj nepravidelný tvar), s maximálnymi rozmermi  680 x 480 mm. 
Formát projektu
Návrh musí obsahovať jeden výtlačok štítka zväčšený o požadovanú spadávku, návrh bielej predtlače a osobitne rezové čiary. 
Vzhľadom na špecifické využitie fólie, podľa efektu, ktorý sa má dosiahnuť, je možné ľubovoľne navrhovať farebnú potlač, bielu predtlač a rezové čiary. Je však potrebné pamätať na to, že tlač nemôže presiahnuť priestor na potlač 682 x 482 mm a rezové čiary 680 x 480 mm. Okrem toho biela predtlač nemôže prečnievať za tlačenú grafiku.
Spadávka
V prípade, že sa sa má navrhovaná grafika/ pozadie tlačiť až po okraj, je potrebné ju vyviesť na spadávku „vyčnievajúcu” za čiaru rezu/nasekávania. Spadávka by mala predstavovať po 2mm na každej strane.
V prípade nepravouhlých tvarov nevypĺňajte pozadím celý provrch za rezovou čiarou, len spomínanú 2 mm spadávku. Zvyšnú plochu mimo výtlačku nechajte bez potlače. 
Jednotlivá etiketa
 • etiketa môže mať ľubovoľný tvar
 • dôležité objekty sa nesmú nachádzať vo vzdialenosti menej ako 3 mm od plánovanej rezovej čiary;
 • neprojektujte rámiky, obruby a pod., v blízkosti čiary nasekávania (min. 5 mm). Z ohľadu na toleranciu nasekávania nebudú výstupy vyzerať esteticky.
Čiary rezu a náseku
 • čiary rezu projektujte ako vlasové čiary čiernej farby 100%
 • vzdialenosti medzi čiarami rezu musia predstavovať min. 3-4 mm
 • z ohľadu na čas rezania je potrebné pri projektovaní:
  - tam, kde je to možné, používať priamky namiesto kriviek
  - nezvyšovať počet vrcholov nad to, čo je potrebné na vyznačenie krivky
  - čiary rezu sa nesmú prekrývať
 • čiary rezu jednotlivej etikety tvorte z jednej uzavretej krivky
 • pri projektovaní čiar rezu je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa začiatok a koniec rezu nachádzal na oblúku - najlepšie je, ak vychádza uprostred priamej čiary.
 • čiary rezu je potrebné po dopasovaní s návrhom (projektom) uložiť do osobitného súboru, alebo na osobitnej strane toho istého súboru.

Pozor! ! Rezové čiary musia mať minimálny počet vrcholov potrebný pre vytvorenie tvaru, neopodstatnené zvyšovanie počtu vrcholov krivky spôsobí spomalenie práce plotra.
V prípade, ak sa ukáže, že zložitosť krivky spôsobuje prílišné spomalenie práce plotra, zákazka bude pozastavená z ohľadu na zle pripravený súbor.


Grafika
Farebný model
Tlačovú predlohu je potrebné pripraviť v modeli CMYK (netýka sa predlôh s použitím doplnkových farieb), ak predloha obsahuje rastrové obrazy (textúry, fotografie) je potrebné ich taktiež zameniť na CMYK.
Miešanie rôznych farebných priestorov alebo farebných modelov v jednom dokumente (napr. CMYK a RGB) spôsobí chybné spracovanie farieb a nepodlieha reklamácii.
Hlboká čierna
Pre získanie plnej, tmavej čiernej je potrebné použiť čiernu farbu vytvorenú zo zložiek 33%C 33%M 33%Y 100%K. 
Pri tlači na materiály určené na podsvietenie použite zložky 60%C 55%M 50%Y 100%K
Prechody tónov
Neaplikujte prechody tónov do hodnoty menej ako 5%
Optimálne rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie pre rastrovú grafiku a fotografie je 600dpi.
Rozmiestnenie objektov
Pri otáčaní projektu o -90 stupňov je potrebné skontrolovať, či sa bitové mapy otáčajú správne.

Všetky texty umiestňujte na osobitnej vrstve (hornej).

V prípade uloženia ako CDR je potrebné predlohu zoskupiť a zmeniť fonty na krivky.
V súbore je potrebné definovať formát stránky zhodný s vyššie uvedeným formátom projektu a projekt umiestniť centrálne na stránke.
V prípade uloženia ako EPS projektu bez pozadia (bieleho) je potrebné ho ohraničiť rámikom s rozmermi zhodnými s vyššie uvedeným formátom projektu .


Vzhľadom na toleranciu polohovania sa môžu vyskytnúť určité presuny tlačovej predlohy oproti okraju výtlačku. Preto neodporúčame umiestňovať okolo projektu rôzne druhy rámikov, ktorých necentrickosť môže byť na výtlačku viditeľná.

Všetky strany v súbore musia mať rovnakú orientáciu.
Výtlačky sa predvolene otáčajú „Head to Head"

POZOR!!
Pri tlači na farebné materiály, s výnimkou bielych materiálov a mliečneho plexi, sa vyžaduje biela predtlač.
Pripravte dodatočný návrh pre bielu predtlač.
Na bezfarebné plexi sa potlač vyhotovuje na druhú stranu (zrkadlovo), následne sa aplikuje biela farba. Prípravu návrhov so zrkadlením zabezpečuje zákazník.
K jednej zákazke je možné pripraviť iba jeden raster na krivočiary výsek.

Biela farba
UV ploter má možnosť tlače v bielej farbe.
Poskytuje to možnosť tlačiť len bielou farbou alebo CMYK-om bez použitia bielej predtlače na farebné a priesvitné materiály.
Pre objednanie produktov s bielou predtlačou je potrebné propraviť dokument zložený zo 3 {dodstr} strán:
 
 1. prvá strana s farebným návrhom,
 2. druhá strana s bielou predtlačou (len pre farebné a bezfarebné materiály) 
 3. tretia strana s tvarom na výsek podľa kriviek (iba v prípade, ak bola zvolená táto možnosť).
 Môžete pripraviť aj osobitné súbory - jeden s farebným návrhom (dopíšte"color” v názve súboru), druhý s predtlačou (súbor s bielou musí mať v názve slovo  "white"), prípadne tretí s tvarom na výsek (so slovom „cut” v názve).
Takto pripravené súbory zbaľte do formátu ZIP alebo 7z.
Príklad:
    personalizované transparentné karty, 60 farebných kariet a spoločná predtlač, súbory majú názvy:
    karty_transparent_color.pdf (60 farebných strán), karty_white_60x.pdf (1 čiernobiela strana).
 


Príprava súboru s predtlačou
Návrh skopírujte do osobitného súboru a zameňte všetky farby za čiernu (100% K). Zámena čiernej za bielu nastáva v softvéri stroja.


Pod malé texty čiernej farby (100% black) sa nevyžaduje predtlač.

POZOR!!
objekty bielej farby definovanej ako C0%,M0%,Y0%,K0% budú na výtlačku priesvitné.


Príprava personalizácie
Formát výstupu
Pre personalizovanú tlač je potrebné pripraviť dodatočnú databázu. Návod na jej prípravu nájdete v osobitnej sekcii:

Pozrite sa, ako pripraviť personalizáciu


Uloženie do súboru
Formáty súborov
Preferované PDF

Akceptované (neodporúča sa) CDR, TIFF i JPG (v inom rozlíšení ako 600/300 dpi).
Poznámky
Ak predloha obsahuje text, pamätajte na to, že pred uložením predlohy je potrebné ho zameniť za krivky, alebo pripojiť k súboru fonty (v súboroch PDF).
Nie rasterizujte texty!!!

Ak predloha obsahuje viac ako jednu stránku, uložte všetky stránky do jedného súboru. Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s názvami rubová a lícová strana. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
Ak predloha obsahuje viac ako jednu stranu, uložte všetky strany do jedného súboru.  Ak Vami zvolený formát neumožňuje takéto uloženie, uložte dva osobitné súbory s názvami líc (awers) a rub (rewers) (napr.: projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 
Ak je zvolená možnosť  výseku podľa kriviek, tak návrh s výsekovým tvarom uložte do osobitného súboru (so slovom „vysek” v nazve).
K návrhom môžete priložiť náhľad (so slovom „nahlad” v názve súboru).
V prípade návrhov s predtlačou je spôsob prípravy návrhov popísaný v sekcii  Grafika (vyššie). 
 


Ak posielate viac ako jeden súbor, zbaľte súbory do formátu ZIP.
V prípade uloženia ako TIFF, je potrebné uložiť súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov.
V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu. 
V prípade uloženia ako TIFF uložte súbor ako jednu vrstvu, bez dodatočných kanálov.V prípade zložitých projektov, ktoré obsahujú viac vrstiev, prekrývajúce sa grafiky, tiene, transparentné plochy a pod., je potrebné, nakoľko je to možné, sploštiť pozadia do jedného obrazu, pričom vo vektorovej podobe je potrebné ponechať texty, logá, čiary a iné dôležité prvky projektu.


Doplnkové informácie
Je potrebné upozorniť na možnosť rozdielnosti farieb v porovnaní s výtlačkami z atramentových tlačiarní a zobrazením na obrazovke, z ohľadu na rozdiely technológie tlače a prezentácie farieb.


Používaním servisu súhlasíte s: pravidlami spolupráce, politiky ochrany súkromia a cookies.

PrintNet  využíva informácie uložené pomocou súborov cookies, nevyhnutných na prevádzkovanie internetového obchodu a spracovanie štatistík.
Používanie stránky bez zmeny nastavenia vo Vašom prehliadači znamená, že sa tieto informácie budú zobrazovať vo Vašom koncovom zariadení.
Pamätajte na to, že tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.